In het huidige economische klimaat houden de vooruitzichten nog altijd niet over, wat in alle Nederlandse provincies te merken is. In de meeste bedrijfssectoren is het herstel nog niet ingezet, maar belooft 2014 iets beter te worden. Zo bereikt de zakelijke dienstverlening dit jaar naar verwachting het dieptepunt en klimmen industrie, groothandel en transport naar het einde van dit jaar al langzaam uit het dal. Alleen de agrarische sector en de zorg laten dit jaar al groei zien. Per saldo blijft ruim 80% van het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar onder de nul-lijn, waardoor ook de economie van de provincies terugvalt. De regionale economie krimpt dit jaar het sterkst in Zeeland, door de terugval in de chemische industrie. De verwachte daling is het kleinst in Groningen, dat profiteert van de sterke groei van gaswinning. De economische groei in de meeste andere provincies bevindt zich rond het verwachte groeicijfer voor Nederland (-1,3%). Exportgedreven regio’s zien dit jaar als eerste enige vooruitgang. Provincies met een goed vertegenwoordigde industrie en handel zoals Noord-Brabant, merken in de tweede jaarhelft dus verbetering van de economie .

Meer informatie: ING – Regionaal herstel laat op zich wachten – augustus 2013_tcm14-141597 (pdf-bestand)