In overleg met VNG en Divosa, als vertegenwoordigende organisaties van gemeenten, is besloten de herziening van de statistiek per 1-1-2013 te laten ingaan en tegelijk te gaan werken conform de afspraken in het kader van de Interbestuurlijke Informatie (IBI). Om gegevens over aanvragen te verkrijgen wordt met ingang van 2013 gestart met de Bijstandsaanvragenstatistiek. De statistische uitvraag over aanvragen voor algemene uitkeringen voor levensonderhoud heeft maandelijks op persoonsniveau plaats. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor WWB, IOAW of IOAZ bij de gemeente en aanvragen voor de algemene bijstand voor mensen van 65 jaar of ouder (WWB65+) die door de SVB wordt uitgevoerd. Naast de datum van de aanvraag wordt verder informatie verzameld over de beslissing op de aanvraag.

Meer informatie: Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013 – SC169990