Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) neemt met 85.021 toe. Daartegenover staan ook 47.865 stoppende zzp’ers (inclusief parttimers). Het mkb blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628 ondernemingen. Dit halfjaarlijkse groeipercentage van het aantal ondernemingen is niet het hoogste van de afgelopen vijf jaar. In de eerste halfjaren van 2013 tot en met 2015 was deze groei respectievelijk 2,5%, 2,6% en 2,4%.

Sectoren
In de sector Bouw nam het aantal starters in het eerste halfjaar van 2018 met 37% (3.628 ondernemingen) toe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017, terwijl er 2% meer ondernemingen (111) in het afgelopen halfjaar stopten dan in het eerste halfjaar van 2017. In de sector Zakelijke diensten waren er 13% meer starters (3.372) en 9% meer stoppers (1.448) in het afgelopen halfjaar dan in het eerste halfjaar van 2017. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2017 groeit het aantal starters in de sector Energie, water en milieu met 84% (313 ondernemingen) en er waren 16% minder stoppers (32 ondernemingen) in het afgelopen halfjaar. In de sector Detailhandel waren er 3% minder starters (325), terwijl er 7% meer ondernemers (582) stopten in het eerste halfjaar van 2018 dan het eerste halfjaar van 2017.

Provincies
Het aantal ondernemingen groeit relatief en absoluut het hardst (+ 3%) in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De laagste relatieve groei van het aantal ondernemingen (+ 1%) laten de provincies Groningen en Limburg zien. In Zuid-Holland en Zeeland nam het aantal starters in het eerste halfjaar van 2018 het meest toe (+19%) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017.

Faillietverklaringen
In Nederland daalde het aantal faillietverklaringen met 10 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. In Drenthe daalde het aantal met 54% naar 24 faillietverklaringen in het eerste halfjaar van 2018. Ook Groningen (-28%), Limburg (-27%), Friesland (-26%) en Noord-Brabant (-22%) laten een forse daling zien. De provincie Utrecht laat daarentegen een stijging van 24% zien. Daar waren in het eerste halfjaar van 2018 133 faillietverklaringen tegenover 107 in het eerste halfjaar van 2017.

Bron: KvK