Het aantal starters is in het eerste halfjaar van 2017 lager dan een jaar eerder: het daalt met 1% van 96.729 in 2016 naar 95.473 in 2017. Het aantal faillietverklaringen is in het afgelopen halfjaar 21% lager dan in het eerste halfjaar van 2016. Dit staat in de KvK Bedrijvendynamiek over het eerste halfjaar van 2017.

Aantrekken bouw en huizenmarkt zichtbaar in groei van het aantal bedrijven

Het aantal starters in de sector bouw in 2017 is 9.726. Dat is 8% meer dan in het eerste halfjaar van 2016. Vooral in de volgende activiteiten is de groei sterk: ‘het slopen van bouwwerken’ (+76% naar 153 startende bedrijven), ‘vlechten van betonstaal’ (+44% naar 115 startende bedrijven) en ‘algemene burgerlijke en utiliteitsbouw’ (+6% naar 4.314 startende ondernemingen). Het aantal stoppers in de bouw in 2017 (5.836) is vrijwel gelijk aan het aantal van het eerste halfjaar van 2016 (5.862). Het aantal bedrijven in de bouw is sinds 2014 met 13% toegenomen, van 160.630 naar 181.414 per 1 juli 2017. Het aantal zzp’ers in de bouw nam in deze periode met 21% toe van 101.386 in 2014 naar 122.195 nu. In het afgelopen halfjaar starten 11% meer zzp’ers dan in de eerste helft van 2016. In de sector financiële instellingen neemt het aantal starters in het eerste halfjaar met 9% toe van 622 in 2016 naar 677 in 2017. Ze kiezen vooral voor de hoofdactiviteiten ‘vermogensbeheer’ (+82%) en ‘hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.’ (+31%). Binnen deze sector is het aantal stoppers afgenomen van 874 in de eerste helft van 2016 naar 817 in 2017. In het totaalaantal bedrijven zien we echter een stabilisatie. Het aantal bedrijven is van 32.562 op 1-7-2016 marginaal toegenomen naar 32.586 op 1-7-2017 (+0%).

Naast de toename van de bouwbedrijven groeit het aantal bedrijven in de sectoren Overig (+8%) en Gezondheid (+6%) sterk in de periode tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017. In de sector ‘Overig’ wordt de groei met name veroorzaakt door de activiteiten ‘overig, sport en recreatieonderwijs’ (+16%) en ‘studiebegeleiding’ (+13%). Binnen de sector Gezondheid is een groei bij de activiteiten: ‘thuiszorg’ (+9%) en ‘kinderopvang’ (+6%).

Faillietverklaringen

Het aantal faillietverklaringen is in de eerste helft van 2017 21% lager dan in het eerste halfjaar van 2016: het daalde van 2.122 naar 1.682. De sterkste daler in absolute aantallen is de detailhandel: van 342 faillietverklaringen in het eerste halfjaar van 2016 naar 222 in 2017. Het aantal nevenvestigingen (filialen), dat getroffen wordt door de faillietverklaring van de hoofdvestiging, daalt van 1.374 in het eerste halfjaar van 2016 naar 366 in het eerste halfjaar van 2017. Dit is een daling van 73% ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. De afname zit met name in de detailhandel (van 1.114 naar 278), Gezondheid (van 72 naar 3) en Horeca (van 118 naar 13).

Bron: KvK