De gemeente Tilburg was samen op met de intergemeentelijke sociale dienst voor Heusden, Loon op Zand en Waalwijk van mening dat het Rijk 7,8 miljoen euro meer moest vergoeden aan uitkeringsgelden. Dit omdat er door de crisis meer mensen in de bijstand zijn geraakt. Zij stelden dat de verstrekte budgetten voor 2010 en voorschotten voor 2011 te laag zijn om de gestegen kosten te dekken. Het is nog niet bekend of de gemeente Tilburg in hoger beroep gaat. Er loopt ook nog een bezwaarprocedure van circa 30 gemeenten tegen de hoogte van de uitkeringsgelden over 2011.