Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat ING Microfinancieringen en NPM in samenwerking met ING Economisch Bureau en de Rijksuniversiteit Groningen heeft laten uitvoeren. Het rapport ‘A Billion to Gain? The Dutch contributions to the microfinance sector’ (pdf) gaat daarnaast ook in op belangrijke initiatieven en uitdagingen op het terrein van microfinanciering.