De ophoging van het budget komt vooral doordat het Centraal Planbureau in recente ramingen uitgaat van een minder gunstige conjuncturele ontwikkeling. De werkloosheid zal de komende jaren naar verwachting harder blijven oplopen. Dit werkt rechtstreeks door in de raming van de bijstandsbudgetten. Ook door het intrekken en uitstellen van enkele kabinetsmaatregelen, zoals de huishoudtoets, zijn de hieraan gekoppelde bezuinigingen teruggedraaid.

Aannames
Bij de bekendmaking in september vorig jaar van het voorlopige budget voor 2012 ging het ministerie van SZW er nog van uit dat gemeenten dit jaar zo’n 304.000 bijstandsuitkeringen zouden moeten betalen tegen een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14.200 per persoon. De meest recente budgetraming gaat uit van 331.700 bijstandsuitkeringen, bijna 28.000 uitkeringen meer. Ook de kosten van een gemiddelde uitkering komen naar verwachting € 100 hoger uit op € 14.300.

Bron: VNG