De combinatie van de schuldencrisis, bezuinigingen en een dreigende nieuwe recessie leiden tot massaal uitstel van investeringen. In Nederland is de druk op zowel de tarieven als de omzetvolumes nog steeds hoog. Rabobank ziet opnieuw een terugval van de woningbouw (45% totale bouwproductie). Verslechterde economische vooruitzichten zijn hiervan deels de oorzaak, maar daarnaast is er een noodzaak tot structurele hervormingen in de woningmarkt. Naast de woningbouw kent ook de utiliteitsbouw (30% totale bouwproductie) een lichte krimp in 2012. Door de bezuinigingen van lokale overheden en de onveranderd lage vraag vanuit de private sector komen er weinig nieuwe projecten op de markt. De utiliteitsbouw blijft bovendien last hebben van een structureel overaanbod van bestaande, leegstaande panden. Eerder was overaanbod vooral een issue in de kantorenmarkt, maar dit is nu ook het geval in de retailmarkt. De uitdaging in de utiliteitsbouw ligt steeds nadrukkelijker op het terrein van duurzaamheid: gebouwen moeten energiezuinig zijn, goed bereikbaar en dichtbij andere voorzieningen liggen.