De toename van het aandeel ZZP’ers is het grootst in de sectoren bouw, zorg, industrie en financiële dienstverlening. In de dienstverlening is deze groei voornamelijk toe te schrijven aan de opkomst van ICT en de bijbehorende kansen voor het ondernemerschap. Ondanks het huidige economische klimaat is meer dan tachtig procent van de ZZP’ers tevreden over zijn of haar zelfstandige positie. De meesten hebben hiervoor dan ook bewust gekozen. De grootste voordelen zijn het eigen baas zijn en de vrijheid en flexibiliteit van het ZZP-bestaan. Een uitzondering op de regel is de bouwsector, waar onvrijwillig ZZP-schap vaker voorkomt. In deze branche worden mensen in het geval van (dreigende) werkloosheid vaker gedwongen om voor zichzelf te beginnen.

Meer informatie: http://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/thema_update/zzp/