De beperkingen voor uitbreiding zijn een ruimtelijke vertaling van de Nota Detailhandel waarin de jongste ontwikkelingscijfers staan van de Zuid-Hollandse detailhandel. Een besluit over de komst van het Factory Outlet Center (FOC) op de grens van Zoetermeer en Lansingerland is nog niet verwerkt; de provincie besluit daar in het najaar over.

Overschot winkelruimte
De provincie concludeert op grond van de jongste cijfers dat er in Zuid-Holland voor de periode tot 2020 sprake is van een overschot aan winkelruimte van 270.000 vierkante meter. Daarnaast liggen er ruimtelijke claims om in diezelfde periode 360.000 vierkante meter bij te bouwen. Alleen in regio Haaglanden is tot aan 2020 de verwachting dat de markt nog extra vierkante meter zal opnemen; voor de andere regio’s slaat de balans negatief uit.

Zorgwekkend
Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken) noemt deze discrepantie zorgwekkend. Zuid-Holland gaat een periode tegemoet met toenemende winkelleegstand. Dat proces opvangen is al een hele onderneming en het werkt averechts als we tal van nieuwe ruimtelijke claims in de lucht houden. Hij vergelijkt de situatie met die van de woningbouw en kantorenmarkt. Ook daar kampen we met overtollige plancapaciteit en proberen we met de gemeenten en andere partners dat overaanbod aan te pakken.

Meer informatie: