Het herstel verloopt veel langzamer dan gedacht. De bedrijven zijn in hun verwachting voor het derde kwartaal veel voorzichtiger geworden. Het economisch klimaat is als indicator in tegenstelling tot de meeste andere indicatoren niet onderhevig aan seizoensinvloeden. Noord-Holland onderscheidt zich niet echt van Nederland als geheel. Ongeveer 5% van de bedrijven ervoer in het tweede kwartaal een verbetering van het economisch klimaat, een derde ervoer een verslechtering. Voor de overige bedrijven bleef het economisch klimaat ongewijzigd. Binnen Noord-Holland wordt in het noorden door meer bedrijven een verslechtering ervaren (40%) dan in het zuiden (30%). De verwachting is dat dit aandeel in derde kwartaal afneemt tot respectievelijk 33% en 25%.

Meer informatie: http://www.kvk.nl/download/COEN%20derde%20kwartaal%202012%20Noord-Holland_tcm14-274198.pdf (pdf-bestand)