Groei voor alle sectoren, maar hoge voerkosten remmen de rendementen
Na het topjaar 2010 (groei 9%) en het magere 2011 (2,5%) is 2012 weer een goed land- en tuinbouwjaar. Dankzij de gunstige prijsontwikkelingen stijgt de productiewaarde van de agrarische sector naar verwachting met ruim 5%, tot een waarde van € 26,75 miljard. Dit betekent een productiegroei van € 1,3 miljard, een ruime verdubbeling in vergelijking met de groei in 2011. Keerzijde van de medaille zijn de hoge voerkosten die vooral de veehouderij parten speelt. De rendementsontwikkeling blijft dan ook ver achter bij de gunstige prijsontwikkeling. Eieren en groenten zijn de best scorende sectoren dit jaar. Krimpende sectoren zijn er niet. Melkvee, pluimvee, varkens en kalveren zijn sectoren die ook dit jaar weer groei van de productiewaarde laten zien. Akkerbouw en fruit herstellen na een matig vorig jaar. De sierteelt groeit al enkele jaren gestaag door. Bloemen doen het dit jaar iets beter dan potplanten.

Meer informatie: ING – Productie land- en tuinbouw in 2012 5% meer waard – september 2012 (pdf-bestand)