Solliciteren zonder baan verkleint de kansen op de arbeidsmarkt. Pre-mobiliteit op de HRM kalender te zetten is dan ook zeer belangrijk. En vooral meer te investeren aan voorzorg dan aan (dure) nazorg. Hier kan nog veel winst worden geboekt, zowel door werkgever als werknemer. De werknemer zou ondernemender moeten worden ten aanzien van zijn eigen loopbaan. De werkgever kan hem hierbij faciliteren en stimuleren. IMK geeft vaak presentaties over ondernemerschap of verzorgt workshops Oriëntatie op Ondernemerschap. Niet perse met het doel om van iedere medewerker een ondernemer te maken, maar wel met het doel om de medewerker in beweging te krijgen en ondernemender te maken.

Cijfers Arbeidsmarkt Gedrags Onderzoek (AGO):

  • 48 procent van de werknemers die actief zijn op de arbeidsmarkt, begint zich pas te oriënteren wanneer ze hun baan dreigen te verliezen,
  • 45 procent van de Nederlanders die bang zijn om hun baan te verliezen, zoekt niet actief
  • Van de mensen die bang zijn hun baan te verliezen is 9% helemaal niet actief op de arbeidsmarkt.
  • 36% wacht af tot er iets interessant voorbijkomt, maar zijn daar niet actief naar op zoek.
  • Slechts 55 procent van de werknemers die verwachten binnen een jaar hun baan te verliezen zegt wel momenteel actief een nieuwe baan te zoeken.
  • Vooral medewerkers in de gezondheidszorg zijn bang hun baan te verliezen.

De Nederlanders die bang zijn hun baan te verliezen werken vooral in een administratieve functie of in de branche gezondheidszorg. <span style=text-decoration: underline