De omzet van de bouwsector was voor het vierde kwartaal op rij hoger dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds 2008 was de omzetstijging bij grote bouwbedrijven hoger dan bij de kleinere bedrijven. Bij bouwbedrijven met meer dan 100 werkzame personen nam de omzet met ruim 8 procent toe, de sterkste groei sinds het derde kwartaal van 2008. Bij de overige bedrijven nam de omzet met 5 a 6 procent toe.

De omzetgroei van de bouw was wel kleiner dan in het tweede kwartaal, toen de omzet met ruim 9 procent toenam. Dit kan te maken hebben met de verandering in het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen van particulieren. Dit is per 1 juli is verhoogd van 6 procent naar 21 procent.

Fors minder faillissementen

Het aantal faillissementen in de bouw neemt al sinds het tweede kwartaal van 2013 vrijwel onafgebroken af. In het eerste kwartaal van 2013 werd met 500 faillissementen een recordhoogte bereikt. In het derde kwartaal van dit jaar kwam het aantal faillissementen uit op 154. Dit is het laagst gemeten aantal faillissementen in de bouw sinds de reeks in 2009 is gestart.

Verwachtingen bouwondernemers positief

De verwachtingen van bouwondernemers voor het komende jaar zijn aanzienlijk positiever dan in de afgelopen jaren. Bedrijven zijn met name positief over de omzetverwachting.  Per saldo verwacht 16 procent van de bouwondernemers dat de omzet in 2016 zal gaan toenemen. Wat betreft de werkgelegenheid is het aantal ondernemers dat groei verwacht iets hoger dan het aantal dat krimp verwacht. Afgelopen jaren waren de ondernemers die krimp voorzagen ruimschoots in de meerderheid. De verwachtingen ten aanzien van het investeringsklimaat zijn vergelijkbaar met die voor 2015. Per saldo verwacht 3 procent van de ondernemers komend jaar minder te zullen investeren in bijvoorbeeld bouwmachines.

Bron: CBS