Uit een recente poll van NuZakelijk is gebleken dat van de 1000 respondenten ruim 51% van de professionals de voorkeur geeft aan een toekomst als zelfstandig ondernemer. De belangrijkste voordelen die zij benoemen zijn: vrijheid en flexibiliteit, maar ook ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Als één van de belangrijkste nadelen wordt de moeizame balans werk en privé genoemd en dat alles op de nek van de ondernemer zelf neerkomt.

Maar wanneer adviseer je als mobiliteits-, of loopbaanadviseur de mogelijkheid om een carrière voort te zetten als zelfstandig ondernemer? In de visie van IMK: Altijd. Want hoewel ondernemerschap niet voor iedereen is weggelegd, is het belangrijk dat iedere (voormalig)werknemer het als alternatief voor loondienst overweegt. De ervaring leert dat veel mensen over talenten te beschikken die als ondernemer optimaal benut kunnen worden. Maar hoe weet je dat en wanneer neem je dit soort overwegingen mee? De huidige arbeidsmarkt en de veranderingen van diezelfde arbeidsmarkt de komende jaren maken dat ondernemerschap voor een steeds grotere groep (ex)werknemers een reële optie is voor het verwerven van, een deel, van het inkomen.

Als mobiliteitsadviseur is het belangrijk om dit onderwerp aan te snijden, zodat de werknemer zich breder oriënteert. Tijdens de oriëntatie op ondernemerschap komt een werknemer veel over zichzelf te weten op het gebied van vaardigheden en competenties. Kennis die ook waardevol is als uiteindelijk wordt besloten niet als ondernemer te starten, maar de loopbaan in loondienst voort te zetten. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf kan u bij dit traject in alle fasen ondersteunen. Onze expertise ligt al vele jaren in het begeleiden van ondernemers van A tot Z (dus ook in de de oriënterende fase). Daarnaast voeren wij in opdracht van meer dan 300 gemeenten levensvatbaarheids onderzoeken uit bij ondernemers. Kortom, wij weten welke competenties iemand moet hebben om succesvol te kunnen zijn als ondernemer en welke stappen er allemaal genomen moeten worden om überhaupt een onderneming op te starten. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met IMK Mobiliteit (035) 750 7900.