De omzet laat hier dit jaar met +1,5% zelfs nog een toename zien. Ook op langere termijn is (hoogwaardige) logistieke dienstverlening een groeimotor voor de transport- en logistieksector. Bedrijven kunnen hiervan profiteren door het accent te verleggen. In de praktijk ontwikkelen zich steeds meer grote wegvervoerders tot brede logistieke dienstverlener. Als logistieke dienstverlener groeit de rol in de keten, waarbij de behoefte aan flexibiliteit stijgt en het leveren van meer toegevoegde waarde prioriteit heeft. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee’. 

Bron: ING Economische Bureau