Uiteraard is het belangrijk dat over een bedrijfsstart naast loondienst goede afspraken worden gemaakt met de werkgever en dat deze ook worden vastgelegd. Parttime ondernemerschap is een prima loopbaan instrument om bijvoorbeeld een werknemer los te weken uit zijn vaste baan of – tegenovergesteld – om hem te behouden voor zijn werkgever door hem/haar de ruimte te bieden zich te ontwikkelen. In ieder geval zal het voor de nodige dynamiek zorgen die ook zijn positieve weerslag zal hebben op directe collega’s. Medewerkers zullen dan zelf ook meer gaan nadenken over hun loopbaanontwikkeling. Ook binnen de overheid is een ontwikkeling gaande op het gebied van parttime ondernemerschap. Onder de naam ZPP-er (Zelfstandige Publieke Professional) gaan ambtenaren naast hun baan bij de overheid, aan de slag als zelfstandige. Als professional zullen zij overheidsopdrachten, maar ook commerciële opdrachten acquireren en uitvoeren. Onlangs verscheen in Binnenlands Bestuur een artikel hierover: ZPP-er bij de overheid heeft het gemaakt.