Ook in de kern gezonde bedrijven kunnen worden geconfronteerd met geldtekort. Bijvoorbeeld door wanbetaling van een belangrijke en grote opdrachtgever, door ziekte van personeel, door niet voorziene investeringen of door tegenvallers in de privésfeer.

Wanneer is er sprake van geldnood? Dat is zeker niet alleen het geval als de pinautomaat weigert geld af te geven. Er is ook sprake van geldnood als er continu tegen de limiet van het rekening courant krediet wordt geleefd of bij (dreigende) beslaglegging. En ook als er voorraadtekort dreigt omdat niet meer wordt geleverd.

Bij een urgent geldprobleem is het ‘pompen of verzuipen’. Afwachten is geen optie; u doet er goed aan om proactief te handelen en zo snel mogelijk oplossingen te zoeken. Ga problemen met geld niet uit de weg. Want als u ze negeert, worden ze steeds groter. Laat de stapel onbetaalde rekeningen niet groeien. Tref een regeling met de Belastingdienst. Zoek hulp voordat u niet meer kunt pinnen. Hoe moeilijk dat ook lijkt.

Misschien beschikt u ook wel over de twee krachtige ondernemerseigenschappen: optimisme en statusgevoeligheid. Optimisme is de basis voor kansen zien en doorzetten. Maar kan er eveneens toe leiden dat u problemen bagatelliseert. “Volgens mij wordt die grote factuur vast nog deze week betaald door de klant.” Daarnaast speelt ook statusgevoeligheid een rol bij het niet direct willen aanpakken van problemen. Want als u hulp zoekt, komt u mogelijk in gesprekken terecht waarbij u zich schaamt voor de ontstane situatie. Veel ondernemers zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor de status van succes. Maar problemen, daar praat je liever niet over.

Dit e-boek heeft maar één doel: ondernemers met geldnood in beweging te krijgen om de problemen aan te pakken. Dit boekje wijst de weg naar mogelijke oplossingen.

Lees verder: Zeven tips voor ondernemers in geldnood