In bijgaand overzicht is per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2017 berekend.

Download: indicatieve-normbaten-bbz-2017