In 2011 is het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel met 1,3% toegenomen ten opzicht van 2010. Deze toename heeft zich in het bijzonder voorgedaan in de stedelijke gebieden en in het COROP-gebied Twente. De groei van 2011 is weliswaar bescheiden, maar toch opvallend gezien de huidige economische situatie. Zoals het er nu naar uitziet zal de groei in 2012 waarschijnlijk lager zijn. Meer informatie via: Overijssels Feit 2012