Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Weekers van Financiën, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het onderzoek ‘pensioen van zelfstandigen’ Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioen. Uit het onderzoek blijkt dat dit er soms toe leidt dat zij hun inkomenspositie na pensionering niet kunnen handhaven. De helft van de zzp-ers kan rekenen op een pensioen van 70% of meer van hun bruto jaarinkomen.  Ruim een kwart van de zzp-ers kan rekenen op 50 tot 70 % van het huidige bruto jaarinkomen. Het resterende kwart zakt na pensionering terug tot een inkomensniveau van minder dan 50% van hun bruto jaarinkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak hiervan is dat zelfstandigen vaak andere prioriteiten stellen.  Zo gaan investeringen in het eigen bedrijf geregeld boven het opbouwen van pensioen. Zzp-ers vertonen bovendien vaak uitstelgedrag bij het maken van bewuste keuzes ten aanzien van de oude-dag-voorzieningen.  Het hierboven genoemde onderzoek is toegezegd naar aanleiding van het SER-advies zzp-ers in beeld.

Meer informatie: