Vanaf dat moment komt er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in de vorm van een alleenstaande-ouderkop (ALO-kop).

Voor een afgebakende groep ouders in de WWB, wordt de verlaging van de uitkering d.m.v. overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari 2016. Met het overgangsrecht kan deze groep zich langer voorbereiden op de inkomensterugval. Via bestandskoppelingen kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd.

Meer informatie vind u op het gemeenteloket.