Werkgelegenheid en winst blijven op peil

Uit het onderzoek onder ongeveer 1.600 MKB-bedrijven blijkt dat er voor wat betreft de bedrijfsprestaties een sterk negatief verband bestaat tussen de leeftijd van de ondernemer en de ontwikkeling van de omzet en de investeringen in het bedrijf. Voor andere prestatiemaatstaven, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst, is geen relatie met leeftijd gevonden.

Oudere ondernemer ook minder op innovatie gericht

De leeftijd van de ondernemer blijkt ook van invloed op de concurrentiestrategie. Het onderzoek toont namelijk aan dat er een negatieve relatie is tussen leeftijd en de mate waarin er een innovatieve strategie wordt gehanteerd. Voor andere concurrentiestrategieën is geen verband met leeftijd gevonden. Ook voor wat betreft de belangrijkste doelstelling van het bedrijf – namelijk continuïteit – zijn geen verschillen tussen oudere en jongere ondernemers gevonden. Het maken van winst komt zowel bij jonge als oude ondernemers veelal op de tweede plaats.

Meer informatie: EIM – Ageing and entrepreneurship – H201206 (pdf-bestand)