Een van de redenen dat oudere – vanaf 45 jaar – succesvoller starten heeft te maken met het fet dat zij makkelijker toegang hebben tot een startkapitaal. Of ze hebben het zelf al. Daarnaast hebben ze een groter netwerk en weten dat goed in te zetten door gebruik te maken van hun gevestigde reputatie.

Starters door begeleiding succesvoller
Doordat oudere starters meer levenservaring hebben en goed weten wat hun sterke, maar ook heel goed weten wat hun minder sterke kanten zijn, staan zij meer open voor begeleiding en advies. De keuze voor ondernemerschap wordt heel bewust en afgewogen genomen. Vaak zijn de financiële belangen voor de oudere ondernemer groter omdat hij hoofdkostwinner is, in tegenstelling tot jongere starters die vaak minder financiële verplichtingen hebben en hierdoor minder te verliezen hebben. Uit onderzoek van ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, blijkt dat ondernemers die begeleid worden door een coach in de opstartfase een aantoonbaar grotere kans hebben om te overleven met hun bedrijf, dan ondernemers die het op eigen kracht doen. Vaak is er bij een oudere starter sprake van een push motivatie voor het ondernemerschap. Men moet haast wel, omdat er te weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Dit lijkt niet de ideale uitgangssituatie, maar omdat de alternatieven beperkt zijn is de motivatie om er een succes van te maken wel groter. Dit draagt uiteindelijk bij in het succesvol en duurzaam starten van de onderneming. Wel is het zo dat als er een interessante vacature langs komt, men eerder genegen is om hier op in te gaan. Dus, daar waar de ‘oudere’ werknemer van 45 jaar en ouder in de arbeidsmarkt de aansluiting vaak dreigt te verliezen, liggen er als zelfstandig ondernemer zeker nog mogelijkheden. Wel is het belangrijk de keuze voor ondernemerschap weloverwogen te nemen en zich hierin goed te laten begeleiden. Iedere start-up is het resultaat van een uniek proces waar 4 dimensies samenkomen: het individu, zijn omgeving, het proces en de organisatie. Waar u – als mobiliteitsadviseur – vaak aan het begin staat: De kandidaat die de intentie ontwikkelt een onderneming te starten. Goede ondersteuning en een tijdige doorverwijzing naar professionals is belangrijk om deze intentie tot ondernemerschap verder uit te bouwen tot een daadwerkelijke start.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Kees van Strien, IMK Mobiliteit op telefoonnummer 06 43 82 23 91.