Voor het onderzoek naar de leereffecten van crisis bij MKB-ondernemingen (exclusief eenmanszaken), is het Lectoraat Entrepreneurship op zoek naar MKB-ondernemingen die in de afgelopen jaren een crisis/zware tijd hebben doorgemaakt, waardoor het voortbestaan van de organisatie bedreigd is, maar deze nét hebben weten te overleven en bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek.

Per onderneming zullen er een vijftal interviews plaatsvinden, op verschillende niveaus, waarin er wordt gekeken naar wat een crisis met de gehele onderneming heeft gedaan.

Natuurlijk wordt er zorgvuldig met alle vertrouwelijke informatie omgegaan en worden de namen van de geïnterviewde geanonimiseerd, indien gewenst kan dit ook met de bedrijfsnaam gebeuren.

Contactgegevens:
Carmen Been
c.been@hva.nl
0620750352