Een typologie van ondernemers met lage inkomens 

Het is een verkennend onderzoek om te komen tot een typologie van ondernemers met lage inkomens. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de groepen ondernemers die zich in een financieel lastige situatie bevinden. Het heeft geleid tot vijf typen ondernemers die conceptueel apart zijn te onderscheiden. Tegelijkertijd is het onderzoek bedoeld om meer kennis te verwerven over de oorzaken van de lage inkomens bij ondernemers. Deze kunnen afhankelijk van het type ondernemer verschillend zijn. Met dit inzicht kan het beleid gericht op ondernemers met lage inkomens effectiever worden ingezet.

Meer informatie: <a href=http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/12,html?nxt=ctm_nieuwsbericht&amp