Opvallend is het verschil tussen de stedelijke regio Utrecht en de omliggende gebieden: de economische tegenwind manifesteerde zich vooral buiten de stad. Dit gebied krijgt de komende jaren ook te maken met een krimpende beroepsbevolking. Dit zijn enkele bevindingen uit het KvK rapport ‘Aan de vooravond van een nieuwe bloeiperiode?, de economie van Midden-Nederland doorgelicht’.

Meer informatie: Kamer van Koophandel