Het onderzoek brengt de kosten in kaart van de gemeentelijke leges voor een vestiging van een cafébedrijf met een bruikbaar vloeroppervlakte van 150m² op de beste locatie van de gemeente, met daarbij een terras van 50m² op gemeentegrond.

Grote verschillen
De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefsverhoging door voor hun vergunningen en belastingen. In 2012 bedraagt het gemiddelde stijgingspercentage ten opzichte van 2011 voor een Drank- en Horecawetvergunning 7,5%, waardoor deze in 2012 gemiddeld €286 kost. Voor een exploitatievergunning bedraagt deze stijging 5,8% (naar €220) en voor een terrasvergunning 6,5% (naar €115). Het totaalpakket van deze vergunningen is met 6,2% in prijs gestegen tot gemiddeld €449. Precariobelasting op een horecaterras kost gemiddeld 2,2% meer dan in 2011 en komt op €1.708 per jaar voor een terras van 50 m². Het tarief voor het wisselen van een leidinggevende steeg met 5% naar €127.

Uiteenlopende tarieven
Evenals in vorige jaren passen gemeenten zeer uiteenlopende tarieven toe voor de vergunningen. Zo kost het totale vergunningenpakket (Drank- en Horecawetvergunning, exploitatievergunning en terrasvergunning) in de duurste gemeente €2.395 en in de goedkoopste €28. Hoewel deze verschillen voor een deel voortkomen uit een verschil in het aantal vereiste vergunningen zijn de tariefsverschillen tussen de gemeenten aanzienlijk. Ook per vergunning komen dit soort uitersten voor: een Drank- en Horecawetvergunning kost tussen €28 en €1.763, een exploitatievergunning tussen €8 en €1.424 en een terrasvergunning varieert in tarief van €8 tot €1.981.

Meer informatie: KHN en Bedrijfschap Horeca – Onderzoek Gemeentelijke Leges 2012 (pdf-bestand)