In onderhavig rapport beschrijft men de omvang en samenstelling van huishoudens met in ieder geval in het laatste jaar inkomen uit werk die desondanks een langdurig laag inkomen hebben. Het doel is om deze huishoudens te kunnen typeren en te zoeken naar verklaringen voor dit langdurige lage inkomen en daarmee naar aanknopingspunten voor beleid.

In 2010 heeft bijna een op de vijf huishoudens (32 duizend huishoudens) met inkomen uit werk maar een laag inkomen, dit lage inkomen vier jaar of langer. Huishoudens met inkomen uit een eigen onderneming vormen een relatief groot aandeel van de huishoudens met een laag inkomen. Het is gebleken dat bij de zelfstandigen er een grotere kans is op een langdurig laag huishoudensinkomen onder laag opgeleiden en in sectoren als handel, vervoer en horeca. Daarnaast is het aandeel met een aanvullende bijstandsuitkering relatief groot.

Meer informatie: CBS onderzoek (pdf-bestand)