Lique’s Facilitaire Diensten is gespecialiseerd in schoonmaak en facilitaire dienstverlening. Het bedrijf richt zich met name op de facilitaire kant bij woningontruimingen en uitzettingen, maar heeft hierbij ook nadrukkelijk oog voor het menselijke aspect. Na een lastige fase is er ondersteuning gezocht via de gemeente Goirle. Vervolgens zijn de ondernemers intensief geadviseerd en begeleid om een volgende stap te kunnen maken.

Het bijzondere is dat de ondernemers vervolgens hun bijdrage leveren door het plaatsen van mensen binnen hun onderneming vanuit een uitkerings- en/of achterstandspositie. Daarnaast staat duurzaamheid bij de ondernemers hoog in het vaandel. Bij ontruimingen wordt huisraad direct na verbeurd verklaard te zijn, naar de kringloop gebracht. Het afvoeren is logistiek makkelijker, maar daarmee worden bruikbare materialen verspild. Volgens de vakjury is Lique’s Facilitaire Diensten een mooi voorbeeld van sociaal en duurzaam ondernemerschap en het bewijs dat er door de juiste ondersteuning vanuit de gemeente Goirle, Stichting Ondernemersklankbord en IMK een prachtige onderneming behouden blijft.

Erkenning

Sjaak Sperber, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Goirle: “Wij zijn als gemeente Goirle trots op deze ondernemers. Het bedrijf maakt een duidelijke groei door qua omzet en personele bezetting en dat is prachtig om te zien. Voor ons is het daarnaast een bevestiging dat wij de gemeentelijke regelingen goed toepassen en gelden goed besteden.” Ook de winnaars zijn vanzelfsprekend verheugd met het ontvangen van de GoodCompany Award. ”Het is voor ons een belangrijke erkenning dat we op een goede manier met ons bedrijf bezig zijn. Wij zetten de ingeslagen weg voort en zijn de gemeente dankbaar voor hun steun.”

Onder toeziend oog van wethouder Sperber van de gemeente Goirle ontvingen de ondernemers de award uit handen van Han Dieperink. “Vanuit IMK vinden wij het belangrijk dat ondernemers de ondersteuning krijgen die zij verdienen en veelal is dat met een professionele vorm van begeleiding en ondersteuning te realiseren. Het bedrijf Lique’s Facilitaire Diensten is daar een mooi voorbeeld van, aldus Han Dieperink, algemeen directeur IMK.

De vakjury bestond dit jaar uit:

  • Miranda van Mondfrans, directeur/eigenaar Pro Assistance
  • Enno Masurel, hoogleraar entrepreneurship Vrije Universiteit
  • Ger Jaarsma, directievoorzitter Kredietbank Nederland
  • Han Dieperink, algemeen directeur IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Voor meer informatie over Lique’s verwijzen wij u graag naar: www.liques.com.

De andere finalisten waren: