Een jaar lang zal een groep van 11 deelnemers kosteloos gebruik mogen maken van het online opleidingspakket van IMK.  Na afloop van het traject zal door middel van feedback van cursisten en een evaluatie met Itomtaal worden bekeken of en waar het opleidingsmateriaal aangevuld of aangepast dient te worden. Niet alleen deelnemers verrijken hiermee hun kennis, maar ook IMK kan deze testcase benutten om het kwaliteitsniveau van haar producten te verhogen en een nog betere aansluiting te vinden op de doelgroep.

De 11 deelnemers in Emmen hebben net de aanloopfase in hun taalcursus afgewikkeld. Na een screening zijn bij de groep toetsen afgenomen om het taal- en rekenniveau vast te stellen. Het echte lesgeven is begonnen. De deelnemers zullen twee keer per week bij elkaar komen om lessen te volgen.

I’M OK
IMK heeft de online basisopleiding I’M OK ontwikkeld om startende ondernemers goede handvatten te bieden voor een gezond en toekomstbestendig bestaan. Een goede basiskennis op het gebied van ondernemerschap is immers essentieel om problemen in de toekomst te voorkomen. Helaas lopen veel ondernemers in de praktijk onnodig risico omdat relevante basiskennis ontbreekt. De opleiding I’M OK basis wordt volledig digitaal aangeboden en ondersteund met audio, video en tekstfragmenten en bestaat uit 7 modules.