Gezondheid is er daar natuurlijk één van, maar net zo belangrijk is dat een medewerker tevreden is over zijn huidige werk. Onder de naam Nieuw Elan heeft CNV hier onderzoek naar gedaan. In de top vier die bepaald of een medewerker tevreden is staan:

 • Afwisseling
 • Waardering
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling 
 • Werksfeer

Medewerkers die niet tevreden zijn zullen minder presteren en mogelijk meer verzuimen, daarom is het in het belang van de organisatie om dit goed te monitoren. De mogelijkheden om van baan te switchen zijn op dit moment beperkt. Toch moet een goed HR beleid erop gericht zijn dat medewerkers zich niet gevangen voelen in hun baan en dat zij niet meer verder groeien en zich niet meer ontwikkelen. Uit een onderzoek van Unique blijkt dat 41% van de werknemers in de startblokken staat om op banenjacht te gaan als de economie aantrekt! Dat geldt mogelijk ook voor uw medewerkers. In onze visie is een werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en groei, maar is het wel van belang dat de werkgever dit faciliteert en stimuleert. Duurzaam inzetbaar wil niet alleen zeggen dat een medewerker aantrekkelijk moet zijn voor zijn huidige werkgever, maar ook aantrekkelijk moet zijn of worden voor toekomstige werkgevers. De overheid perkt het sociale vangnet tussen twee banen in, door de duur en de hoogte van de WW uitkeringen te gaan korten. Zij hoopt hiermee te bereiken dat werknemers gaan nadenken over hun vitaliteit op de arbeidsmarkt op het moment dat zij nog een baan hebben en niet pas op het moment dat zij hun baan dreigen te verliezen of werkloos zijn geworden. Duurzame inzetbaarheid moet dus op de HRM agenda komen en ook bij medewerkers moet het verantwoordelijkheidsgevoel op dit punt worden vergroot. Door medewerkers zich te laten oriënteren op ondernemerschap om zich persoonlijk te ontwikkelen en niet als doel om daadwerkelijk ondernemer te worden, kunnen de volgende resultaten worden bereikt:

 • Parttime ondernemerschap
 • Intrapreneurship
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Positieve arbeidsmobiliteit
 • Vergroten zelfredzaamheid/zelfleerzaamheid
 • Zichzelf beter weten te presenteren
 • Marktgerichtheid en netwerken
 • Verantwoordelijkheid durven nemen, vertrouwen eigen oordeel/inzicht
 • Vergroten veranderingsbereidheid, besluitvaardigheid en overtuigingskracht
 • Voorbereiding nieuwe baan in loondienst

Kortom door een oriëntatietraject richting ondernemerschap vergroot u de vitaliteit van uw medewerkers. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Kees van Strien, IMK Mobiliteit op telefoonnummer 06 43 82 23 91. 

Lees verder: Nieuw elan voor de vakbond (pdf-bestand)