Het vertrouwen van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening laat de voorbije kwartalen een vergelijkbare trend zien als de omzet en is al vier kwartalen op rij positief. De voorgaande twee jaren was het ondernemersvertrouwen negatief en daalde de omzet.

Ondernemers zijn optimistisch gestemd voor 2015: ruim 30 procent verwacht in 2015 meer omzet te halen dan in 2014. Daarentegen verwacht slechts één op de tien een lagere omzet, zodat per saldo 20 procent omzetgroei voorziet. Ook verwachten per saldo meer exporterende ondernemers dat de omzet uit export zal toenemen in 2015.

De investeringsverwachtingen voor 2015 zijn minder negatief dan die voor 2013 en 2014. Toch heeft het aantal zakelijke dienstverleners dat minder denkt te investeren nog de overhand. Over de werkgelegenheid in 2015 zijn de ondernemers positiever dan in voorgaande jaren. Het aantal ondernemers dat uitgaat van groei van het personeelsbestand is groter dan het aantal dat krimp verwacht. In de verwachtingen die destijds zijn uitgesproken voor 2013 en 2014 was dit juist andersom.

Bron: CBS