Bouwsector positiefst

Het vertrouwen van de ondernemers is daarmee sinds het begin van 2014 onafgebroken positief. In nagenoeg alle sectoren zijn ondernemers goed gestemd. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst. Daar steeds de indicator van 16,6 in het derde kwartaal naar 28,7 nu. Maar ook in de groothandel en horeca is de stemming bovengemiddeld positief. Alleen bij de delfstoffenwinning is de teneur sterk negatief (-32,6).

Groei werkgelegenheid

Nederlandse ondernemers verwachten volgend jaar meer omzet te behalen dan in 2016. Per saldo voorziet bijna 30 procent van hen voor volgend jaar een gunstige omzetontwikkeling. Dat geldt ook voor de export. Voor volgend jaar verwachten Nederlandse ondernemers een verdere groei van de werkgelegenheid, met name in de bouw. In die sector denkt 29 procent aan uitbreiding. Ook zijn er meer ondernemers die in 2017 hogere uitgaven voor investeringen denken te doen dan ondernemers die een verlaging incalculeren.

Bron: COEN