In de laatste twee jaar neemt met de aanhoudende economische groei de omzet van de sector flink toe. De omzet in 2015 komt daarmee uit boven de piek in 2008. Verwacht wordt dat de economie dit jaar en volgend jaar verder groeit. Hier zal de sector van profiteren. Wel voorziet de ABN Amro enige afvlakking van de omzetgroei vanwege omstandigheden die per branche verschillen. Desondanks blijft de groei met gemiddeld 5¾% per jaar op een hoog niveau.

Bron: ABN Amro