Omzet daalt door goedkope olie

De omzetdaling is vooral zichtbaar bij de branches die olie als belangrijke grondstof gebruiken. Het doorberekenen van de sterk gedaalde olieprijs veroorzaakt bij de aardolie- en chemische industrie een sterke omzetafname in het tweede halfjaar. In het vierde kwartaal nam de omzet bij de aardolie-industrie met ruim 18 procent af ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De aardolie- en chemische industrie zijn samen goed voor ongeveer een derde van de industriële omzet.

In een aantal branches bleef de omzet op peil dankzij de toename van de export. In de transportmiddelenindustrie bijvoorbeeld nam de omzet het hele jaar fors toe. In het vierde kwartaal bereikte de omzet met een groei van ruim 11 procent het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar. Deze omzettoename is vooral te danken aan de toenemende export van personenauto’s en schepen. Ook de omzet van de houtindustrie groeide om dezelfde reden: de binnenlandse omzet nam in 2014 licht af, wat samenhangt met de ontwikkelingen in de bouw, terwijl de omzet in het buitenland gestaag bleef groeien.

Producenten positief gestemd

Ondanks de omzetdaling, die nu al drie jaar duurt, zijn ondernemers positief over 2015. De indicator van het producentenvertrouwen is nog steeds positief, al is het vertrouwen in januari 2015 wel wat afgenomen, van 3,4 naar 2,8. De lichte verslechtering van het producentenvertrouwen in januari komt doordat ondernemers minder positief zijn over de toekomstige productie. Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief.

Bron: CBS