Net als in het derde kwartaal deden vooral de groothandelaars in zuivel en landbouwmachines en de toeleveranciers aan de industrie het erg goed. Maar ook de omzet van de groothandel in sportartikelen en die in glas en aardewerk groeide sterk. Vooral handelaren in grondstoffen en in consumentengoederen zetten flink meer om in het vierde kwartaal. De omzet van de groothandel in landbouwproducten, daarentegen, daalde fors.

Over heel 2017 steeg de omzet in de groothandel met 6 procent ten opzichte van 2016. Voor alle sectoren geldt dat zowel de jaaromzet als de omzet in het laatste kwartaal hoger uitviel, met uitzondering van de groothandel in landbouwproducten.

Doordat ook dit kwartaal de graanprijs weer daalde, was de omzet van de groothandel in landbouwproducten bijna 16 procent minder dan in het vierde kwartaal in 2016. De groothandelaren in granen zagen de omzet met bijna een kwart dalen. Op jaarbasis was de daling minder dramatisch: -7 procent in de groothandel in granen en -3,7 procent in de landbouwproducten, vergeleken met 2016. In 2017 was de melkprijs hoger dan in 2016. De omzet in de zuivelgroothandel groeide dan ook met ruim 14 procent. In het vierde kwartaal nam de omzet iets minder toe en kwam uit op ruim 10 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2016.

De groothandel in landbouwmachines zette 12 procent meer om dan in dezelfde periode in 2016. Op jaarbasis was in 2017 de omzet ruim 6 procent hoger dan in 2016. De vraag naar landbouwmachines blijft nu al vier kwartalen toenemen in zowel binnen- als buitenland.

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel verbeterde sterk in het laatste kwartaal van 2017, evenals hun beoordeling van het economisch klimaat. Het aantal faillissementen van ondernemers in de groothandel steeg licht, maar kent nog steeds een zeer laag niveau. De economie groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, vooral door een toename van de investeringen en de export.

Bron: CBS