In nagenoeg alle sectoren van de groothandel steeg de omzet. Er werd 2,5 procent meer omgezet in de groothandel in voedingsmiddelen. In de zuivelhandel zorgde de hogere melkprijs net als in het tweede kwartaal voor flink meer omzet; de groei was daar 24 procent. Daarnaast groeide de omzet in de groothandel voor consumentenartikelen met 4,5 procent gestaag door. De leveranciers van apparatuur aan de industrie deden vooral over de grens goede zaken. Zij zagen hun omzet groeien met bijna 8 procent.

In de groothandel in landbouwproducten daalde de omzet met 5,2 procent. De groothandelaren in groente en fruit hadden deels te lijden onder de afgenomen export. De omzet in de groente- en fruithandel kromp met 7 procent. De handelaren in landbouwmachines boekten juist een omzetstijging van 15,2 procent en groeide nog harder dan in de eerste twee kwartalen van 2017. De handel in landbouwwerktuigen zoals tractoren, machines voor melkvee, en apparatuur voor grondbewerking bloeide op, vooral door meer vraag uit het buitenland.

De toeleveranciers voor de industrie kenden met 7,9 procent omzetgroei het beste kwartaal van de afgelopen vijf jaar. Deze branche, die onder andere levert aan de auto-industrie en handelt in compressoren en intern transportmaterieel, profiteerde van een toegenomen vraag naar materieel. Ook hier was het vooral de vraag over de grens die het omzetcijfer stuwde.

De verwachtingen van de handelaren blijven positief. Zo verwachten ze in 2018 meer personeel nodig te hebben. Het positieve sentiment in het derde kwartaal valt samen met het laagste aantal faillissementen in jaren. In het derde kwartaal maakten 89 handelaren de gang naar de curator. Dat zijn er 6 minder dan het kwartaal ervoor.

Bron: CBS