Ruim de helft (52%) van de omgevallen ondernemers redde het niet omdat ze het financieel niet konden bolwerken, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het EIM. Bij 14% was leeftijd de oorzaak,  ziekte (11%) en de keus om over te stappen naar loondienst (11%) waren andere belangrijke oorzaken. Bij de groep die het financieel niet redt zijn interne factoren (incompetentie, slechte planning, aversie tegen regels en slecht omgaan met geld) de belangrijkste reden. Ook blijkt dat veel ondernemers die in de problemen zijn gekomen gebruikmaken van de financiële voorzieningen die de overheid biedt. Zelfs een jaar na het beëindigen van de onderneming krijgt 18% nog steeds een uitkering, bleek uit datzelfde onderzoek. Jaarlijks stoppen ruim 60.000 ondernemers met hun bedrijf.

Kans op succes groter
Het IMK werkt aan diverse initiatieven om ondernemers bij te staan en de kans op succes te vergroten. Zo ontwikkelt het IMK een speciale vorm van toezicht op starters, een online cursus voor het behalen van een ondernemerscertificaat en een Nooddienst voor Ondernemers. 

Relatie overheid-ondernemer
Dieperink: “Met het oog op een gezond ondernemersklimaat is het goed om op een positiefkritische manier te kijken hoe de relatie overheid en ondernemerschap er voor staat”. In zijn voorwoord in het nieuwe IMK-magazine GoodCompany zegt Dieperink: ‘Moet de overheid ondernemers in nood helpen en een vangnet voor ondernemers in stand houden? Of houden we daarmee zwakke ondernemers in leven en moet de wet van de sterkste gelden?’ 

Ministers aan het woord in ‘GoodCompany’
Met het blad GoodCompany wil het IMK een platform bieden voor de volgens haar noodzakelijke discussie over de ingewikkelde relatie tussen overheid en ondernemerschap. Het bevat informatie en opinies over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied. In het eerste nummer komen o.a. minister Henk Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) aan het woord over respectievelijk modernisering van de sociale wetgeving voor ondernemers en de ontwikkeling van het Ondernemersplein.  

—- EINDE PERSBERICHT —

Noot voor de redactie

Over IMK 
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met 150 ondernemersbegeleiders, met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering.

Meer dan 25.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes begeleid door IMK. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IMK, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf: Brigitte van Tetterode-Buijs, 035 750 79 00, b.van.tetterode@imk.nl

Het blad GoodCompany kunt u downloaden via www.imk.nl/good-company of per e-mail opvragen bij het IMK.