Sinds 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld. In 2012 bedroeg de gemiddelde schuld € 33.500. Niet alleen de omvang van schulden groeit. De samenstelling van schulden is breder en de aard van de problematiek dieper dan vóór de crisis. Het aantal huiseigenaren met schulden neemt toe naar 16% van het totaal aantal aanmeldingen. Ook de zogenaamde werkende armen kloppen vaker aan bij de schuldhulpverlening. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: Veel mensen zijn verplichtingen aangegaan in de tijd vóór de crisis maar moeten het nu doen met een lager inkomen. Dat houden mensen niet lang vol. In de praktijk merken wij dat het erg moeilijk is voor diegenen die werken maar van een lager loon rond moeten komen. De schuldhulpverlening zet steeds meer in op snelle en overzichtelijke oplossingen. Wij zien een stijging in het aantal betalingsregelingen waar volledige terugbetaling van schulden plaatsvindt. Het aantal betalingsregelingen is verdrievoudigd. Naast de betalingsregelingen is ook het aantal saneringskredieten toegenomen Joke de Kock: De schuldhulpverlening moet meer mensen helpen met toenemend ingewikkelde schulden. Tegelijkertijd willen schuldeisers een snelle en makkelijke oplossing. Dat verklaart waarom onze leden oplossingen zoeken die snel soelaas bieden. Betalingsregelingen en saneringskredieten zijn de meest directe vormen van schuldhulpverlening.

Meer informatie: Jaarverslag NVVK 2012 (pdf-bestand)