In de enquête zegt 15% van de ondernemers een omzetstijging te verwachten voor het derde kwartaal en 28% een omzetdaling. Daarmee zwakt de opleving van de noordelijke economie die we zagen in 2011 verder af, zegt Eric Jansen, directeur KvK Noord. Toch blijven de verwachtingen ruim boven de negatieve trend in het rampjaar 2009. Wat altijd meespeelt in het derde kwartaal is dat in juli en augustus werkend Nederland massaal op vakantie gaat en dat betekent dat er over het algemeen in deze periode sprake is van een dalend seizoenseffect in de omzet. De bouw blijft in mineur, vervolgt Jansen. In Noord-Nederland verwacht 60% van de bouwbedrijven dit kwartaal een verdere omzetdaling. Behalve de bouwvakantie doet de aanhoudende slapte op de woning- en kantorenmarkt zich gelden. De omzetverwachtingen in de detailhandel blijven zorgelijk. Naast het lage consumentenvertrouwen, kampt de detailhandel met structurele problemen, o.a. door de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe winkelen. De industrie blijft stabiel en bij ondernemers in de zakelijke dienstverlening blijft de balans net als het vorige kwartaal positief.

Meer informatie: http://www.kvk.nl/kvk-activiteiten/activiteiten-kvk-nederland/onderzoek/conjunctuurenquete-nederland-coen/regionale-uitkomsten-coen/