De bedrijven moeten afkomstig zijn uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. Per project wordt niet meer dan een half miljoen euro uitgekeerd. In totaal is er €2,5 miljoen beschikbaar voor de projecten. Het budget is beschikbaar gesteld door het het ministerie van EL&I.

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie
De subsidieregeling is ontworpen door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE), in samenwerking met het ministerie van EL&I. Het Platform is begin 2011 op initiatief van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN NL) en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie is vanaf 1 augustus 2012 een website online: www.agentschapnl.nl/biodiversiteit-en-bedrijfsleven