De VNG heeft onlangs haar leden gewezen op een tussenoplossing in de vorm van een reparatieverordening. Gemeenten kunnen deze gebruiken totdat zij zover zijn dat ze een nieuwe gemeentelijke verordening Wtw kunnen vaststellen. Deze modelverordening wordt nu alvast door de VNG aangeboden omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat een modelverordening die als basis kan dienen voor een algehele herziening – waarbij gebruik gemaakt wordt van de verruimde bevoegdheid om  vrijstellingen bij verordening vast te stellen – tijdig gereed is.

Meer informatie: VNG ledenbrief_wijziging-modelverordening-winkeltijden-2010