De model-marktverordening is fors gewijzigd: marktreglementen zijn vervangen door inrichtingsplannen voor de afzonderlijke markten en de verordening biedt veel meer keuzemogelijkheden. Zo zijn er aanvullende mogelijkheden voor het toewijzen van standplaatsvergunningen opgenomen. Gemeenten kunnen straks bijvoorbeeld kiezen voor een selectiestelsel. De VNG houdt drie introductiebijeenkomsten over de model-marktverordening 2013: op 9 september, en op 1 en 9 oktober.

Meer informatie: