Leegstand van winkels heeft impact op de economische en sociale vitaliteit van binnensteden, en treft ook wijkcentra en omliggende kleinere steden en dorpen. Het Nicis dossier behandelt onder meer ontwikkelingen, kennisvragen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor een economisch succesvolle binnenstad.

Meer informatie: Nicis kennisdossier winkelleegstand