Retailers, projectontwikkelaars, beleggers en overheden zullen op decentraal niveau een gezamenlijke strategie moeten ontwikkelen om de kwaliteit van winkels, stad en stedelijk leven aantrekkelijk te houden voor de consument en de burger. Flexibiliteit en dynamiek zijn essentieel om vernieuwing te stimuleren. Versterking van bestaand stedelijk gebied; verschuiving naar meer herontwikkeling en transformatie; ruimte voor concurrentie en verdringing; geen protectionisme ten aanzien van bestaande belangen.

Meer informatie: Neprom Retailvisie 2012 (pdf-bestand)