Het groeisaldo van het aantal bedrijven van 7 procent in 2011 is vergelijkbaar met dat in 2007. Het aantal bedrijven steeg in 2010 met 3,5 procent.

\

Groeisaldo aantal bedrijven, 2007-2011

Meeste dynamiek in bouw

De bouw heeft sinds 2007 de meeste dynamiek. In 2007 en 2008 groeide het aantal bedrijven in de bouw nog met ongeveer 12 procent, terwijl twee jaar later de groei nagenoeg stil stond. Vorig jaar liet de bouw weer een groei van 5 procent zien. In de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie neemt het aantal bedrijven steeds boven gemiddeld toe. De industrie en handel, vervoer en horeca daarentegen groeide minder dan gemiddeld.

Meeste oprichtingen in advisering

De meeste bedrijven die zijn opgericht in 2011 zijn adviesbureaus, 14 duizend. Dit is 20 procent van het aantal bedrijven in deze branche. Voor de meeste branches in de top 10 zijn de lage opstartkosten interessant voor het starten van een nieuw bedrijf.

Internetbedrijven in opkomst

In 2011 zijn 6 duizend nieuwe bedrijven gestart in de detailhandel via internet, ruim 35 procent van het aantal bedrijven in deze branche. In 2007 was dit nog 22 procent. Startende ondernemers in de detailhandel kiezen er steeds meer voor om hun producten vooral via internet aan te bieden.

Meer eenmanszaken

In 2011 was ruim twee derde van de oprichtingen een eenmanszaak. Vijf jaar eerder was dit aandeel nog 55 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie is het aandeel eenmanszaken toegenomen.

Moeilijke eerste jaren

Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt. Na twee jaar wordt de kans op overleven groter. Nu bestaat 55 procent van de in 2007 opgerichte bedrijven nog. Bedrijven die gestart zijn in de bouw of industrie hebben de grootste kans op overleven. In de handel en horeca is de kans op overleven het kleinst. Overlevingskansen van opgerichte bedrijven in 2007 \

Bron: CBS StatLine