Traditioneel stabiele regio heeft nu veel goed te maken

In het verleden was de Haagse regio altijd minder conjunctuurgevoelig dan andere regio’s, maar door de forse overheidsbezuinigingen is de economie sinds 2008 ruim 5% gekrompen tegenover ruim 3% landelijk gemiddeld. De regio bleef daarmee achter bij de andere drie grootstedelijke regio’s Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Hoewel de forse banenkrimp bij de overheid een rem heeft gezet op de economie, zijn de grootste negatieve effecten voor de regio nu achter de rug. In combinatie met onder andere intredend herstel in de zakelijke dienstverlening zorgt dit ervoor dat de Haagse economie dit jaar naar verwachting weer 1,1% groei laat zien.

Groeiende kloof op de arbeidsmarkt is punt van zorg

De Haagse arbeidsmarkt heeft het nog steeds zwaar. In de afgelopen jaren ging 4% van het aantal banen in de regio verloren en met 11,3% bevindt de Haagse werkloosheid zich halverwege 2014 nog steeds op een hoog niveau, al zijn er tekenen van verbetering. Aandachtspunt is dat nieuwe banen (zoals voor ICT-specialisten) steeds vaker niet goed kunnen worden ingevuld met de beschikbare werknemers en dat kloof tussen vraag en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt groeit.

Ondernemender cultuur kan groei stimuleren

Om de weg verder omhoog te vinden zal de Haagse economie compensatie moeten vinden voor de krimpende overheid. Dit vraagt om een ondernemender cultuur, waar meer startende en groeiende bedrijven uit voortkomen. Nu blijft het aantal starters nog achter. De Haagse regio huisvest het grootste veiligheidscluster van Nederland en alle elementen zijn aanwezig om het veiligheidscluster (‘Hague security delta’)  verder uit te bouwen, nieuwe initiatieven te starten en de verdiencapaciteit van de regionale economie te vergroten.  

Bron: ING