Omzettoename zakelijke dienstverleners
In het tweede kwartaal van 2012 is de omzet van de zakelijke dienstverleners 1,3 procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder. De omzetgroei over de eerste helft van 2012 bedraagt hiermee 0,7 procent. Niet alle branches binnen de zakelijke dienstverlening realiseerden in het tweede kwartaal een hogere omzet. De architecten deden het nog altijd het slechtst. Hun omzet nam in de eerste twee kwartalen van dit jaar met gemiddeld 10 procent af ten opzichte een jaar eerder. Reis(organisatie)bureaus en dienstverleners op het terrein van keuring en controle deden daarentegen de beste zaken. Hun omzet nam in de eerste helft van 2012 met respectievelijk 9,4 en 5,9 procent toe.

Negatief oordeel economisch klimaat
Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat per saldo 18 procent van de zakelijke dienstverleners van mening is dat het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2012 verder is verslechterd. Een kwartaal eerder was het percentage ondernemers dat deze mening over het eerste kwartaal deelde, met 20 procent, bijna even groot. Ook voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen per saldo negatief. 17 procent van de ondernemers verwacht een verslechtering, 6 procent een verbetering en het merendeel verwacht geen verandering in het huidige economisch klimaat