De stemming onder de zakelijke dienstverleners is somber. Meer ondernemers oordeelden negatief over het economisch klimaat in het vierde kwartaal. Ook over het eerste kwartaal van 2013 zijn ze pessimistisch gestemd. Zo verwachten de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat en een afname van de omzet.

Omzetdaling in vierde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2012 daalde de omzet van de zakelijke dienstverlening met 0,9 procent. De afname was daarmee iets groter dan in het vierde kwartaal van 2011. Toen werd het jaar ook afgesloten met een omzetdaling. De eerste drie kwartalen van 2012 lieten een positieve omzetontwikkeling zien. Over heel 2012 is er hierdoor sprake van een omzettoename van 0,6 procent. Over heel 2011 bedroeg de omzettoename van de zakelijke dienstverleners 1,4 procent.

Grootste omzetdaling bij architecten
Binnen de zakelijke dienstverlening was de omzetontwikkeling in het vierde kwartaal van 2012 wisselend. De architectenbranche presteerde het slechtst en zag de omzet met ruim 22 procent afnemen. De reclamebranche was hierna het minst presterend en realiseerde een omzetafname van 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Hoge groeicijfers werden gemeten bij dienstverleners op het gebied van keuring en controle en reisbureaus. Vooral door online reisbemiddeling realiseerde de reisbranche met 13,4 procent de grootste omzettoename in het vierde kwartaal van 2012.

Verslechtering economisch klimaat en krimp personeelssterkte
Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, iets hoger is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 22 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012. De personeelssterkte nam per saldo bij ruim een kwart van de zakelijke dienstverleners af. Een duidelijke verslechtering ten opzichte van een kwartaal eerder. Toen zag per saldo 19 procent van de bedrijven het personeelsbestand krimpen. Ook over de orderpositie in het vierde kwartaal oordeelden de ondernemers per saldo negatief. Dit oordeel is het hele jaar sterk negatief geweest.

Omzetdaling verwacht ondanks hogere prijzen
De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn ook voor het eerste kwartaal van 2013 overwegend pessimistisch gestemd. Zo voorziet per saldo 15 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat. De verwachtingen over de werkgelegenheid zijn iets minder negatief dan een kwartaal eerder. Per saldo voorziet 15 procent van de zakelijke dienstverleners een afname van de werkgelegenheid. Vorig kwartaal werd door 20 procent een afname voorzien. Het merendeel van de zakelijke dienstverleners heeft ook een negatieve omzetverwachting, ondanks hogere afzetprijzen. Per saldo verwacht maar liefst een kwart van de zakelijke dienstverleners hogere prijzen door te voeren. Een verhoging van de tarieven in het eerste kwartaal is gebruikelijk voor branches binnen de zakelijke dienstverlening.